Preview!! Sneak Peak!! GDG “Weekly B-Day calendar / Familyplanner…whatever you want!

Preview!! Sneak Peak!! GDG “Weekly B-Day calendar / Family-planner…whatever you want!

Yes, you read it right, you can make from this book whatever you want it to be…because it is unique; unique because of the collaboration of gorgeous artists brought together by Johanna Ans, and unique because of no date, no days, so you can start whenever you want, and use it the way you want! I have to say, that when I started this idea, that I chose my favorite artists of that moment, I really love the work of those artists! 52 drawings made by Peggy Sue Karunding, Alfred E. Villanueva, Maria Wedel, Joseph Shivery and Johanna Ans

5 different artists, 5 totally different styles to color….. Covercolorist Nancy van Acker, really happy with the result!
Mix calendar cover

Ja, je leest het goed, je kan van dit boek maken wat jij wil…. omdat het uniek is, een unieke “verzameling” van artiesten bij elkaar gebracht door Johanna Ans, en uniek omdat het geen jaartal bevat, geen dagen ingevuld, zodat jij kunt maken van jou boek wat jij wil en beginnen wanneer jij wil! Ik moet jullie wel bekennen, toen ik met dit idee op de proppen kwam, ik wel voor de op dat moment voor mij favoriete tekenaars heb gekozen, ik ben nu eenmaal dol op hun werk! 52 platen om in te kleuren, getekend door Peggy Sue Karunding, Alfred E. Villanueva, Maria Wedel, Joseph Shivery en Johanna Ans

Infopage

I also asked two colorists if they wanted to help me by coloring the whole calendar for us, in secret…and for themselves…..because after they where finished they had their own unique calendar too! The first preview I will show you is the video from Nancy van Acker from Belgium.

Ik heb twee inkleurders gevraagd in het geheim met mij mee te kleuren, de hele kalender… en natuurlijk tegelijk voor henzelf, zodat nadat ze klaar waren gelijk de unieke kalender voor henzelf hadden! De eerste ingekleurde versie die ik jullie wil laten zien, is die van Nancy van Acker uit België

Nancy’s vision on her project:

A while ago I got the chance to work on a new project from GDG, a weekly B-Day calendar. Again a B-Day calendar you might think… another one?…. but you will see, that’s a wrong thought. This is a Calendar with drawings from different artists, and some of the best! I started to color my calendar, all 52 drawings, it was not that easy, but so very much fun to do. When I colored my whole set I took it to a print shop, and made it spiral-bound and I am so proud of my work. So I want to say to everybody, buy this unique calendar for yourselves, one to be proud of when you are finished. I for one am really really proud of mine, and also very proud that I was able to color the work of such talented artists.

Kind regards, Nancy

Een tijd geleden kreeg ik de kans om mee te werken aan een nieuw project van GDG, namelijk een verjaardagkalender. Een verjaardagkalender zou je zeggen…. de zoveelste …… niets is minder waar. Dit is een kalender samengesteld uit tekeningen van verschillende artiesten en niet van de minste. Ik startte met het inkleuren van de kalender, 52 tekeningen , het was een huzarenstukje maar o zo leuk. Toen alles ingekleurd was heb ik hem laten inbinden en ik ben er super trots op. Dus aan iedereen, schaf jezelf een unieke verjaardagkalender aan, een die je zelf ingekleurd hebt. Ik ben in elk geval super trots op mijn kalender en trots dat ik de kleurplaten van zulke getalenteerde artiesten mocht inkleuren. 

Groetjes van Nancy

Here is one of my own filled in pages, as an example to show you how I use mine, because I also have finished all 52 pages in color, to inspire you, but also, because I wanted to use it and show it to others that come into my house! My sis also got the book for her B-Day, because she is one of my biggest supporters in here…and she is really really proud of the colored version…

Één van mijn ingekleurde pagina’s, ingevuld ook, om jullie een voorbeeld te geven hoe ik mijn boek gebruik. Ik heb wel ook alle 52 pagina’s al ingekleurd, om jullie te inspireren, maar ook omdat ik die trots wil showen aan iedereen die in mijn huis komt. Mijn zussie heeft ook een volledig ingekleurde versie gekregen van mij, mijn grootste supporter hier… en ze is echt apetrots op haar ingekleurde versie…

Example
This book with 5 different artists in it will be published very soon by Global Doodle Gems…but it will not be the only one… I also did a whole book by myself, 52 pages to color from Johanna Ans…. but I will show you the inside in the next preview!

My cover is also finished, a sneak peak of my coloring!
Johanna Individual Calendar

Dit boek gaat binnenkort gepubliseerd worden door Global Doodle Gems… maar het is niet het enige boek… ik heb het boek namelijk ook geheel zelf ingetekend, 52 pagina’s dus alleen van mijn hand… daar laat ik jullie de binnenkant van zien in de volgende preview!

Johanna Ans and team Global Doodle Gems