GDG Annual Colorists Choice Collection Volume 1 – Janeska van de Wijngaard

Review: GDG Annual Colorists Choice Collection Volume 1

Hallo hier ben ik weer met een review voor Global Doodle Gems. Dit is mijn tweede review. Mijn eerste review kan je hier vinden. Dit keer gaat mijn review over het boek
GDG Annual Colorists Choice Collection Volume 1.

Hello here I am again with a review for Global Doodle Gems. This is my second review. My first review can be found here. This time my review is about GDG Annual Colorists Choice Collection Volume 1.

Informatie over het boek/About the book

Zoals de titel al zegt is dit boek samengesteld door keuzes van de kleurders. Het is een verzameling van 120 tekeningen uit eerdere boeken van Global Doodle Gems vanaf Juli 2015 tot April 2016. Naast de tekening staat vermeld uit welk boek het komt. Dit is heel handig, want dan kan je als je de tekening leuk vond om te kleuren het hele boek bestellen. De bladzijdes zijn enkelzijdig bedrukt.  Het papier is geschikt voor potlood en stift. Al moet je bij gebruik van stiften wel een extra vel papier onder de tekening leggen om doordrukken te voorkomen.

Hieronder vind je een flip through video

As the title says, this book is compiled by choices of colorists. It is a collection of 120 drawings from previous books of Global Doodle Gems by July 2015 to April 2016. Next to the drawing is listed from which book it is. This is very useful, because if you liked coloring the drawing you know which book you can buy. The drawings are single sided printing.  The paper is suitable for pencil and markers. All you need when using markers have an extra sheet of paper under the drawing to protect the next page Below you can find an flip through video

https://youtu.be/a0RtFCcyjYc

Verschillende onderwerpen / Different subjects

Het boek is door de verschillende onderwerpen en artiesten erg leuk om te kleuren. Op iedere pagina is er wel iets anders. Zoals een mandala, fantasiefiguren, dieren, natuur, portretten. Dit maakt het boek erg afwisselend en zorgt er soms voor dat je uit je comfort zone kleurt. Hiermee heb je wel steeds leuke uitdagingen.

The book is through the various subjects and artists very nice to color. On every page there is something else. As a mandala, fantasy figures, animals, nature, portraits. Sometimes you have to color out of your comfort zone. And that gives you a fun challenge.

Mijn gekleurde tekeningen

Normaal begin ik vooraan in een boek, maar door de verschillende onderwerpen zijn de eerste tekeningen al uit mijn comfort zone. Daarom ben ik begonnen in het midden van het boek. Dit is een mandala van Ena Tera Art. De tekening komt oorspronkelijk uit Global Doodle Gems Volume 7. Ik heb de tekening gekleurd met markers van de Lidl.

Normally I start at the front of a book, but by the different subjects are the first drawings already out of my comfort zone. That’s why I started in the middle of the book. This is a mandala of Ena Tera Art. The drawing is originally from Global Doodle Gems Volume 7. I colored it with markers from Lidl.

 

De tweede tekening die ik gemaakt heb is buiten mijn comfort zone. Normaal kleur ik niet graag met potloden, maar om effect te geven is dat wel nodig. Ik heb gekleurd met Bruynzeel Rijksmuseum Potloden. En na het kleuren was ik helemaal om en ben ik vaker met potlood gaan kleuren.  De tekening is van Alfred E. Villanueva. De tekening staat ook in het boek GemInsects. Over dit boek zal ik later een review schrijven.

The second drawing I have colored is beyond my comfort zone. Normal I don’t like coloring with pencils, but to give effect to the drawing I had to use pencils. I used Bruynzeel Rijksmuseum Pencils. When I had finished the drawing I was convinced and use pencils more often. The drawing is by Alfred E. Villanueva. The drawing is also in the book GemInsects. About this book I will write a review later.

 

Als laatste heb ik een tekening gekleurd van degene die het Nederlandse reviewteam van Global Doodle Gems is gestart en mij kennis heeft laten maken met Global Doodle Gems Johanna Ans. Deze tekening heb ik gekleurd met Marco Rafinne Potloden. De tekening komt oorspronkelijk uit het boek CatGems.

Finally I have colored a drawing from the person that started the Dutch review team of Global Doodle Gems and introduced me with Global Doodle Gems: Johanna Ans. The drawing is colored with Marco Rafinne pencils. The drawing is originally from the book CatGems.

17156062_1545722098801947_8062321372839898933_n
Conclusie/ Conclusion

Dit is een boek waar ik niet op uitgekeken raak. Ik wil echt alle platen kleuren. Dit komt vooral door de afwisseling en de uitdagingen. Hoop dat Global Doodle Gems snel met een volgend deel komt.

This is a book where I did not bored with. I really want to color all the drawings. This is mainly because of the variety and challenges. Hope Global Doodle Gems comes with a next part.

Dank je wel Janeska voor een prachtig verzorgd review Instagram: @janeska5
Thanks Janeska for a great review for Global Doodle Gems Instagram @janeska5

 

 

2 thoughts on “GDG Annual Colorists Choice Collection Volume 1 – Janeska van de Wijngaard”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s