GDG Typical Dutch door Heleen Keizer (Dutch Review Team)

Deze keer heb ik een bijzonder boek van Global Doodle Gems om te reviewen. Het heeft namelijk een speciaal thema: Nederland!  Alles wat Typical Dutch is staat dus in dit boek. Of toch zeker bijna alles. Maar niet alleen het onderwerp is Nederlands, het is ook een samenwerkingsproject van alle GDG tekenaars uit Nederland. Dat zijn: Johanna Ans, Arianne Schimmel, Peggy Sue Karunding, Ellen Wolters, Sabine van Ee, Mireille Westerduin, Marieke Raterman en Inge Boogaers.  Op de website booklaunch.io zie je een filmpje met alle platen in het boek en vind je verdere informatie, zoals waar je het boek kunt kopen.

This time I have a very special Global Doodle Gems Book for review. It has a special theme: the Netherlands! In this book you’ll find everything Typical Dutch. Or at least nearly everything. Not only the subject is Dutch, it’s also a collaboration of all Dutch GDG artists. They are: Johanna Ans, Arianne Schimmel, Peggy Sue Karunding, Ellen Wolters, Sabine van Ee, Mireille Westerduin, Marieke Raterman and Inge Boogaers. On the website booklaunch.io you can find a flip through of the book and more information, like where to buy it.

typical-dutch

Bij het doorbladeren valt meteen op hoe divers het boek is. Dat komt natuurlijk doordat er acht tekenaars aan mee hebben gewerkt en er dus acht verschillende tekenstijlen in het boek te vinden zijn, maar ook hebben de tekenaars zeer uiteenlopende onderwerpen gekozen. Zo zijn er typisch Nederlandse voorwerpen als tulpen, klompen en windmolens, maar ook vier prachtige varianten op de kaart van Nederland. Ook kun je in dit boek personen kleuren en staan er landschappen, patronen en zelfs mandala’s in. Voor ieder wat wils!

When flipping through the book, I immediately noticed how diverse this book is. Of course that’s because eight illustrators contributed to it so there are eight different styles of drawing, but it’s also because the illustrators chose very diverse subjects. There are, for example, typical Dutch objects such as tulips, wooden shoes and windmills, but also four beautiful variants of the map of the Netherlands. But you’ll also find people, landscapes, patterns and even mandala’s in this book. There’s something for everyone!

Het boek heeft voorin en achterin nog leuke extraatjes. Voorin vind je vier pagina’s met een overzicht van alle platen in het boek, dus zestien kleine afbeeldingen per pagina. Erg handig om snel te kunnen zien wat er zoal in het boek staat of om een bepaalde pagina terug te vinden. Achterin staan nog twee pagina’s uit ‘My coloring companion’ met kleurenkaarten om zelf in te vullen, zodat je jouw materialen kunt testen.

The book has great little extra’s in the front and the back. In the front you’ll find four pages with an index of all the coloring pages, so there are sixteen little images on a page. Very useful to use as an overview of what’s in the book or to find a specific page. At the back of the book there are two pages from ‘My coloring companion’ with color charts to fill in yourself, so that you can test your materials.

De eerste plaat die ik gekleurd heb van Typical Dutch heb ik niet in dit boek gekleurd. In Kleurglossy nr. 6 staan namelijk ook een aantal platen uit Typical Dutch. Met ons GDG review team hebben we deze Kleurglossy gereviewd en daarvoor heb ik een plaat van Typical Dutch in de Kleurglossy gekleurd.  Het is uiteindelijk een review in drie delen geworden, en het deel waar ik aan heb meegewerkt kun je hier vinden. Daar vind je ook twee WIP foto’s (Work In Progress), dus hier laat ik alleen het eindresultaat zien.

The first page from Typical Dutch that I colored, I didn’t color in this book. Kleurglossy no. 6 (Dutch magazine) also contains a few pages from the Typical Dutch book. We reviewed this Kleurglossy with our GDG review team and I colored a page from Typical Dutch for that review. It turned out to be a review in three parts, and you can find the part that I contributed to here. There you can also see two WIP pictures (Work In Progress) and therefore I am only showing you the end result here.

Kleurglossy nr 6 Typical Dutch Foto 3

Ik heb gekozen voor een plaat van Johanna Ans. Dit leek mij een leuke plaat om verschillende materialen op uit te proberen. Dit ook om het papier van de Kleurglossy te testen, wat natuurlijk niet relevant is voor deze review van Typical Dutch. Ik heb gekleurd met Stabilo fineliners, Bruynzeel Design en Faber Castell Polychromos potloden. Daarna heb ik het afgemaakt met een paar pastelpotloden. Een leuke plaat om te kleuren!

I chose a page from Johanna Ans. It looked like a nice page to test different materials on. This was also to test the paper from the Kleurglossy, but of course that’s not relevant to this review of Typical Dutch. I colored with Stabilo fineliners, Bruynzeel Design and Faber Castell Polychromos pencils. I finished with a few pastel pencils. A nice page to color!

De volgende plaat heb ik vooral buiten gekleurd en omdat ik niet teveel en geen dure materialen mee wilde slepen, heb ik stiften en gelpennen gebruikt. Maar ook heb ik juist die materialen gebruikt omdat ik zin had om te kleuren zonder na te denken over kleurtechnieken en dat soort dingen. Gewoon lekker ontspannen buiten kleuren. Daarvoor heb ik een plaat van Marieke Raterman gekozen die mij wel geschikt leek. Als laatste heb ik het weer afgemaakt met pastelpotloden. De materialen kleurden fijn, alleen met de gelpennen moest ik oppassen dat ik niet te hard drukte en niet te vaak over dezelfde plek ging, want dan ging het papier rullen. Gelukkig is dat niet echt meer terug te zien.

The next page I colored mostly outdoors and because I didn’t want to take too much and too expensive materials with me, I used water based markers and gel pens. But I also used those materials because I wanted to color without thinking about coloring techniques and things like that. Just relaxing and enjoying coloring in the backyard. A page from Marieke Raterman seemed suitable for that. Again I finished it with pastel pencils. The materials performed well, I only had to be careful not to push too hard with the gel pens and not to color over the same spot too often, because then the paper would damage. Luckily that isn’t really visible in the end result.

GDG Typical Dutch 1

De laatste plaat die ik gekleurd heb is getekend door Peggy Sue Karunding. Een herfst- of winterachtige plaat, waarom ook niet? Ook wel eens leuk met dit warme weer 🙂 Het leek mij in ieder geval leuk om de verschillende Hollandse etenswaren te kleuren. Als eerste heb ik alles gekleurd waarvan ik al wist wat voor kleur het moest krijgen, het eten en het uitzicht door het raam.

The last page I colored is drawn by Peggy Sue Karunding. An autumn or winter scene, why not? It’s a nice change from this warm weather 🙂 In any case, it seemed nice to color the different Dutch food items. Firstly, I colored everything of which I knew already what color it had to be, the food and the view through the window.

GDG Typical Dutch 2 WIP

Daarna besloot ik om de rest in te vullen met warme kleuren. Op die manier kreeg ik een contrast tussen het koude weer en de koude kleuren buiten en de warmte binnen. Deze plaat heb ik ingekleurd met potloden. Ik heb vooral Faber Castell Polychromos gebruikt, ook al zijn dat niet de fijnst werkende potloden op dit papier. Maar van andere merken had ik niet alle kleuren die ik nodig had, dus heb ik toch vaak de Polychromos gepakt. De hardere potloden kleuren wat egaler op dit papier. De lichtere kleuren van Polychromos waren echter ook geen probleem. Voor de rest heb ik een blenderpotlood gebruikt. Ik gebruik in boeken van GDG relatief vaak een blenderpotlood, wat op zich niet erg is, want zo krijg ik toch een resultaat waar ik tevreden mee ben. Wel moest ik uitkijken dat ik het zwart van de lijnen niet meetrok in de kleuren.

Then I decided to fill in the rest with warm colors. That creates a contrast between the cold weather and cold colors outside and the warmth inside. I colored this page with colored pencils. I used mostly Faber Castell Polychromos, even though they are not the best pencils for this paper. But I didn’t own all the colors I needed from other brands, so therefore I often reached for a Polychromos pencil. Harder pencils color more evenly on this paper. But the lighter Polychromos pencils also didn’t cause a problem. With the rest of the Polychromos I used a blender pencil. I use a blender pencil relatively often in GDG books, but that’s okay, that way I can get a result I am happy with. I did have to be careful not to draw the black of the lines into the colors.

GDG Typical Dutch 2

Mijn conclusie is dat Typical Dutch een erg leuk en vooral afwisselend kleurboek is. Zoals ook in de inleiding van het boek staat, is het een toeristische, kleurrijke tour door ons kikkerlandje. Zeker aan te raden voor de Nederlandse kleurder en verder voor iedereen die mee wil op deze (kleur) tour door Nederland.

My conclusion is that Typical Dutch is a very nice and diverse coloring book. Like it says in the introduction of the book, it is a tourist, colorful tour through our little country. I would definitely recommend it to the Dutch colorist and to everyone who would like to join this coloring tour through the Netherlands.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s