Workshop: How to color…something really different! meet Takumi Naryoshi

Sometimes we see drawings, and we don’t know how to color. That could be a reason for not buying a adult coloring book…because we people, like to feel comfortable with what we see. That’s a petty, because sometimes it could be a relieve, to do something really different….

Soms zien we tekeningen waar we geen idee bij hebben hoe we die in moeten kleuren. Dat kan een reden zijn om een Kleurboek voor Volwassenen te laten liggen… omdat wij mensen nu eenmaal graag teruggrijpen naar het vertrouwde, het bekende. Dat is jammer, want soms kan het een bevrijding zijn, iets totaal anders te doen.

I show you an example, a drawing where i did not know, what to do with it, for me it was new…but also exciting. A challenge too…

Ik laat jullie een voorbeeld zien, een tekening waarbij ik ook niet meteen wist, wat ik er mee kon. Ook voor mij geheel nieuw, dus spannend. Maar ook een uitdaging!

20151124_235253-1
It’s work from Takumi Nariyoshi, he works with Global Doodle Gems on two books, a day and night kind of version. Likes he opposite of each other. The safest feeling I got with the darkest drawing, because the lines where clear, so I started with that.

Het is werk van Takumi Nariyoshi, hij werkt aan twee boeken met GDG, een soort dag en nacht versie. Alsof het een tegenovergestelde is. Het “veiligste” gevoel, kreeg ik bij de donkere versie, omdat daar de lijnen duidelijk zijn, doorgetrokken dus. Ik begin dus daar mee.

img606_wm img608_wm

I just started in the middle of the drawing, my eye just felt on that.

Ik heb gekozen om in het midden te beginnen, gewoon omdat mijn oog daar als eerste op viel.

I choose for Stabilo 68, because they color pretty fine, and easy to blend with each other. The outlines of the middle circle will flow to another one… I just keep coloring. When you do that, you see a bit of how the first piece will become of your artwork. When the first circle is filled, I will go to finish the next…also keep following the lines to the next pattern.

Ik heb gekozen voor Stabilo 68 om mee te kleuren,  omdat je ze makkelijk kan mengen. De buitenlijnen van een cirkel lopen door naar een volgende, ik kleur die gelijk mee. Als je dat doet namelijk, zie je gelijk ook het patroon in de volgende cirkel, en hoe je werk er uit gaat zien… ook daar neem ik gelijk de buitenlijnen naar een volgende cirkel mee.

img610_wm img613_wm
img612_wm img611_wm

As you can see, the outlines of one circle brings you to the other, as a guideline. You will get used to it!

Zoals jullie kunnen zien, de buitenlijnen van de ene circkel, brengen je naar de andere, als een soort wegwijzer. Je raakt er aan gewend!

img616_wm.jpg
That was the dark side of this drawing, lets start with the “day” version. That’s more difficult, because you don’t have straight lines, they are missing. You could use your “Night” version, as your guideline!

Dat was de donkere versie van deze tekening, laten we nu de “dag” verisie gaan inkleuren. Dat is moeilijker, je hebt de duidelijke lijnen niet, ze zijn er gewoon niet. Je kunt nu je “Nacht” versie gebruiken als je gids!

img618img619  img621

I made my own “outline”, with the green color to start. You have to use your imagination now, or follow the lines you did on the “night” drawing. It will help you. I used the same colors, so they will fit together. And also it helps you to feel comfortable, because you “know” the colors!

Ik ben begonnen met lichtgroen, om mijn eigen buitenlijn te maken. Nu moet je meer je eigen fantasie gebruiken, of de lijnen volgen van je donkere versie. Ik heb gekozen voor dezelfde kleuren, zodat ze mooi bij elkaar assen. maar het helpt je ook om het makkelijker te maken, weer dat vertroude gevoel crëeren dus!

img623 img624 img625

And watch, how great your new kind of art will become. You did it, because you can… there is no limit with you skills, you can always learn something new, you just have to start…. that’s just what I do! I have an extra pressure, because I color for a great artist…. so I am nervous to when I start something new! And I am proud of what I did!

En kijk, hoe mooi je nieuwe soort “kunst” word. Jij deed het, omdat je het kunt! Er is geen grens voor je mogelijkheden, je kan altijd iets nieus leren, je moet er gewoon aan beginnen…. dat is precies wat ik ook doe! En ook ik voel druk hoor, ik ben gevraagd in te kleuren voor een groot artiest…. dus ik heb ook de kriebels, als ik word gevraagd in te kleuren, op een gebied wat ik zelf ook nog niet ken! En ik ben trots op mijn werk!
img626

I show you 2 other sets i did the same way as this one…. first the night, after that the day version…I love this kind of coloring after 4 sets.

Ik geef jullie nog 2 voorbeelden die ik op dezelfde manier heb ingekleurd, eerst de donkere, dan de lichte versie. Ik ben verslaafd na 4 van deze sets te hebben ingekleurd.

img602_wm img603_wm

The fish I colored both at the same time, because I wanted to use the same colors. I also wanted to know how it would be like…because of the black background.

De vissen heb ik tegelijkertijd ingekleurd, ik wilde ze gelijk inkleuren. Ook om te zien hoe dat dan uitpakt op de zwarte achtergrond.

img532_wm img533_wm

I hope that I helped you, to do something unusual, try something new…because anyone can do that…you also…just dare too!

Ik hoop dat ik jullie heb geholpen, om eens iets totaal anders te doen, iets geheel nieuw…omdat ik er van overtuigd ben, dat iedereen het kan…durf gewoon!

THINK OUT OF YOUR COLORBOX!!!!

Art Coloring Book Night version: Global Doodle Gems presents Art Coloring Book by Takumi Nariyoshi night version
Click on pic to shop
Art Coloring Book Day version: Global Doodle Gems presents Art Colring Book by Takumi Nariyoshi
Click on pic to shop

A lot of fun, colorfull greetings, from Johanna Ans and team Global Doodle Gems

 

Stabilo 68 Blend Workshop by Johanna Ans

Stabilo 68 en “De doe-mar-wa-en-ut-word-wa” techniek workshop van Johanna Ans

Er is mij gevraagd of ik jullie met beelden en tekst kan uitleggen hoe ik bepaalde kleuren van Stabilo 68 zo lekker in elkaar kan laten vloeien. Hmm, uitleggen, dat is anders dan mijn gebruikelijke : “Ik doe mar wa en ik zie wel wat het word” antwoord. Want dat is eigenlijk precies wat ik doe, uitproberen…en bij de ene stift werkt het wel, en bij de andere niet dus.

I had a question if I could tell you guys with pictures and text how I mix some of the Stabilo 68 pens. Hmmm, explain how, thats something different than just do. because thats my theorie, “I do something and I will see if it becomes something!”But that’s exactly just what I do…try out… and it will work sometimes, and sometimes it will not.

Laten we eerst het filmpje maar eens bekijken, deze plaat ga ik jullie stap voor stap laten zien, en uitleggen wat ik heb gedaan… ik ga mijn best voor jullie doen.

Let’s start with a video, this is the drawing / coloring I will show you step by step… I will do my best for you to explain right

Zoals jullie zien, zijn het 2 verschillende platen. Het boek gaat binnenkort uitkomen via Global Doodle Gems, “Art Coloring Book” van Takumi Nariyoshi. Met zijn toestemming mag ik dan ook zijn platen hiervoor gebruiken! Ik kleur ook voor hem, voor zijn promotie materiaal…dus eigenlijk 2 vliegen in 1 klap.

As you can see, these are 2 different pieces, dark & light. The book will be published soon by GDG, “Art Coloring Book”, made by Takumi Nariyoshi. I had the oppertunity to color 4 sets of 2 pieces from him. So I hit 2 flies in one slep!

We gaan beginnen bij het begin. Ik heb gekozen voor de Stabilo 68 nummers 24-51 & 58, leg ook een velletje papier naast je kleurplaat, waarop je de punt van je gele stift op kunt schoonmaken. Mijn prints zijn gemaakt op 120 grams Image Impact papier, kleurt heerlijk met potlood, maar ik kwam er dus “per ongeluk” achter wat je met de Stabilo op dit papier kunt doen. Het gaat ook op gewoon 80 grams papier, maar dat zuigt veel meer inkt, met minder mooi kleurverloop.

Let’s start. I choose Stabilo 68 numbers 24-51-58. You need a small piece of paper, to clean your yellow pen, because that will be your blenderpen. My prints are 120 gram Image Impact Paper, great paper for pencils, and now I discovered for b,ending with Stabilo too.

20151120_080813_wm     20151120_080831_wm
Je gele kleur is je blenderpen in deze tekening. Wil je dat je echt een stuk van dit geel behoud, moet je dat als eerste aanzetten, zoals ik laat zien. Zet daarna je tweede kleur op tegen de rand.

Yellow is your blenderpen in this drawing. Do you want a piece colored real yellow, do that first against the edge. After that you use your green color against the edge.

20151120_080857_wm
Zorg ervoor dat je “snel” werkt, dus niet tussendoor even je afwas gaan doen, want dan werkt het niet meer, niet meer zo goed als je zou willen! Ik ga vrij vlot zigzaggend tussen de twee kleuren in met de gele stift waarbij ik licht de groene kleur raak. Op de terugweg “neem” je dus wat van het groene mee.

Take care that you work “quick”, don’t do the dishes in between, because than the ink will not flow the way you want. I go quiet fast from left right and back, and take a little of the green ink with me.

20151120_094050_wm 20151120_094335_wm
Dan kleur ik de rondjes met magenta in, een vlak magenta in het grotere oppervlak. Voorzichtig kleur ik rondom de rondjes met geel, omdat ik die kleur zo wil houden….

I color the small circles with magenta, and some space in the bigger pattern. Carefully i colr the yellow around the magenta, because I want to keep that yellow….

20151120_094812_wm
Hier kun je dus goed zien in het magenta dat ik er met geel overheen ben gegaan…het geel word een zalm-oranje kleur, het magenta een oranje-roze kleur

On this picture you can see how I went over the magenta color with the yellow… the yellow will become salmon-orange, the magenta a kind of orange-pink color

20151120_100902_wm    20151120_101031_wm
Bij de foto’s hierboven, wil ik van het geel en groen, de originele kleur behouden, dus die doe ik als eerste. Dit is op de “donkere” versie, dus kan gebruik maken van de lijnen.

I want this piece colored original yellow and green, so I will do that first. This example is on the “dark” version,, so I can use the lines

20151120_101649_wm    20151120_101745_wm
Bij de “lichte” versie, moet ik mijn techniek wat aanpassen. Bij de groene kleur, heb ik gebruik gemaakt van de zwarte vlakjes, daarop heb ik mijn kleur aangebracht, omdat het groene niet mag overheersen van mij.

On the “light” version, I have to change my Technic a little. With the green color, I did the ink also on the black spots, so i can grab it from there, because i want a lightgreen shadow

20151120_103351_wm    20151120_103921_wm
Dan kun je toch optimaal je kleur “meenemen” om de mooie gemengde kleur te krijgen….

You can grab as much color from the black spots that you want…

20151120_110022_wm    20151120_110222_wm
Om gedetailleerde accenten te kunnen maken, gebruik ik weer een ander trucje, ik kleur gewoon de punt in van mijn gele stift, met de kleur die ik nodig heb, magenta in deze. Zoals je op de foto ziet, kun je daar heel goed mooie schaduw mee aanbrengen.

To do details, I use another trick, I will color my yellow pen, with the color I need. As you see on the picture, its pretty fun for shading.

20151120_112202_wm
Tot zo ver gaan deze twee platen heel mooi met elkaar op. Ik vind het superleuk dit zo te doen, ook een eerste keer dus voor mij. heb vaker zulk soort platen gedaan hoor, maar nooit twee tegelijk met dan ook nog met maar 3 kleuren. En ik moet zeggen, dit gaan platen voor in een lijstje worden…zo leuk vind ik ze worden!

Until this far, both pieces will go similar. I love it to work like this, it’s also new for me. And I have to tell you, I think those 2 deserve a place in a frame… that’s how much I like them! 

20151120_124826_wm    20151120_130532_wm
Als laatste kleur ik de randen in…een stukje groen aan de binnenring, de twee grotere ringen met geel en als laatste de ring met magenta. In de hoeken maak ik gebruik van beetje groen op de gele pen doen, en kleuren maar. Kijk maar eens hoe mooi deze twee platen naast elkaar zijn!

Last but not least… Color the big circles… a bit of green in the smallest, the two big rings yellow and the last ring with magenta. In the corners I used the Technic a little green on the yellow pen. Look how gorgeous those pieces became!
20151120_131656_wm

Nog even een scherpe scan, zodat je de gehele platen  goed kunt zien….

A sharp scan to show you how nice they are…
img532_wm img533_wm

Ik weet niet of dit met alle Stabilo 68 kleuren kan, voor mij dus ook nog experimentele fase. Ik weet wel dat de nummer 24 (felgeel) in combinatie met de nummer 19 (donkerrood) perfect zijn hiervoor. net als de donkerdere gele…donkere blauwe met de geeltinten heb ik ook al getest. Ik wil jullie wel even de plaat laten zien met Stabilo 68/ 24-19 waarop de vraag van Beheer Kleuren voor Volwassenen is gekomen, of ik deze workshop voor jullie wil maken!

I don’t know (yet) if this is possible with all Stabilo 68 pens, for me an experiment too. I know nr 24 and nr 19 fit together perfect for this. Dark blues and yellows too. I want to show you the first I did with this technic, the colored drawing that set uo the question, can you make a workshop of it.

Ook een plaat van artist: Takumi
img492_wm img493_wm

img496_wmimg498

 img499_wm

Hopelijk heb ik jullie hiermee iets kunnen leren, ben ik duidelijk genoeg geweest…. zo niet, vraag gerust via dit blog!

I hope that I have learned you something, was I clear enough… if it was not, please comment the blog

Global Doodle Gems Store

Visit our store here  :  http://astore.amazon.com/globaldoodleg-20

Johanna Ans voor Global Doodle Gems and Kleurvolwassen.nl

GDG Mandala / Zendala Volume 1, Inspiration

GDG Mandala / Zendala Volume 1, Inspiration

We will go on with new books from Global Doodle Gems, we made you a Mandala/ Zendalabook, done by 15 different artists. It became gorgeous!

En we gaan maar door met nieuwe boeken bij Global Doodle Gems, dit keer is het thema Mandala / Zendala, gemaakt door 15 verschillende artiesten. Ik vind het prachtig!

Cover is colored by Ellen Wolters from The Netherlands

mandal-Zendala Volume 1
Artist list….

artist list volume 1

Lets take a look inside

Even de binnenkant bekijken

Of course our artist had colored their pieces, or let it done by other colorists or artist. I will give you an impression of what you can expect>

Natuurlijk hebben onze artiesten ook ingekleurd, of in laten kleuren door anderen. Ik wil jullie daar een impressie van laten zien, zodat je weet wat je kan verwachten.

Artist & Colorist: Dawn Miller
Dawn Miller
Artist & Colorist: DomDomx
Dom-Dom DomDomx-DomDomxDomDomx-Dom
Artist & Colorist: Ellen Wolters           Artist & Colorist: Johanna Ans
Ellen Wolters-Ellen Wolters Johanna Ans-Johanna
Artist & Colorist: Esther Lefebre
Esther lefebre-Esther Esther-Esther
Artist: Georgia Merino
Colorist: Martine Marguerat
Georgia Merino-Martine Marguerat.1jpg Georgia Merino-Martine Marguerat

Artist: Marieke Raterman
Colorist: Johanna Ans

   Marieke Raterman-Johanna Ans
Artist & Colorist: Mireille Westerduin  Artist & Colorist: Nicole Whelan
Mireille WesterduinNicole Whelan
One of my favorite artists, I like the style of drawing as much as the style of coloring. Every time I see the work of Rover , I say WOW.

Één van mijn favoriete artiesten, ik hou van de stijl en van het inkleuren door Rover. iedere keer als ik weer nieuw werk zie, dan zeg ik WOW!

Four gorgeous Mandala’s done by Artist & Colorist: Rover Hsiao
Rover Hsiao-Rover.1 Rover Hsiao-Rover.2 Rover Hsiao-Rover.3 Rover Hsiao-Rover
Thats great to see, isn’t it?

Ziet er goed uit toch

Global Doodle Gems Mandala Collection Volume 1: 60 Mandalas from traditional to untraditional (GDG Mandala Collection )
Adult Coloring Book, 60 sigle page Mandala’s from 15 artists ranging from traditional mandala to very untraditional designs …have a colortastic time with it while reaching your center of calm…

Click on pic to shop now

Colorfull greetings….

Follow our blog to stay update

GDG Geometry Flow, with MrEnd and his assistant Bryan Chai

GDG Geometry Flow, with MrEnd and his assistant Bryan Chai

Coverspread

For the first time really work together with MrEnd and his Assistant Bryan Chai. They wrote and translated the introduction themselves. I am responsible for the Dutch translation.

Let me introduce you to MrEnd

Voor de eerste keer een directe samenwerking met MrEnd en zijn assistent Bryan Chai. Ze hebben zelf de introductietekst geschreven en vertaald, ikzelf verantwoordelijk voor de Nederlandse tekst.

岸 Mr.END 致力媒體工作文創策劃18年餘年,曾包辦高雄跨年、燈會、耶誕等大大小小的活動。2002年設計之作品/星光閃閃耶誕裝置,被CNN評選為亞洲十大主題耶誕裝飾,2010年被 La Vie 雜誌/第一百期保存版–列為「台灣百大創意接班人」之一。期間也參與紀念性音樂創作,作品包括:高雄捷運之歌–串起每個角落的希望、紀航戀歌–韓秀香、潛艦之歌–大力水手等。

曾多次為政府活動繪製主視覺,作品多次發表於「文化高雄」之封面。也曾與金曲歌王荒山亮及金曲樂團猴子飛行員合作,主張原創匯流、跨界創作。負責過各大知名文創活動及主題記者會之策劃、同時也是九如鐵道藝廠及枋寮F3藝術村的行銷計畫召集人。

「當生活像自動導航般的日復一日,創作,就是最好的破口,是暫停鍵,是個能暫時忘卻煩擾的獨立時間空間」。喜歡想像,專注細節,並享受創作的時刻。作品以精密線條與圖騰為創作特色,無限編織交錯,獨特的意象傳達,展現極具個人風格的視覺張力。

獨創「幾何流」繪畫技法,以宗教圖騰〝曼陀羅mandala〞的「圓」為創作基礎。運用「幾何概念」結合「流線張力」,透過「對稱、重疊、透視、複製、延伸」之技巧,展現細節,完成作品。作品風格被定位,華麗宗教、工筆時尚、麥田圈及捕夢網神秘。是個全方位發展的資深創意人。

Colorist  Johanna Ans from The Netherlands
1 Mr End-Johanna Ans_wm

Mr.END works for media work, cultural & creative over 18 years, that undertake Kaohsiung Countdown event, Lantern Festival, and other kinds of exhibitions and events. His Christmas artwork was chosen by CNN for 2002 Top 10 Asia Christmas Decoration, and was featured in 100 Taiwan Creative Successors by “La Vie” magazine. He has also participated in music creative work with music producers from Taiwan.

He has designed KEY VISION for Taiwan government event and exhibition, his artwork is also published on the cover of Taiwan Kaohsiung magazine. He cooperated with Best Hokkien Male Singer (Ric) and Best Band (Monkey Pilot) from Golden Melody Awards, they advocate crossover of all ideas from art and music. He is also the coordinator of marketing for Fangliao-F3 Railway Art Village and Jiuru Street Art Factory.
Use the elements of Mandala as the creative foundation. As it represents wholeness, and can be seen as a model for the organizational structure of life itself. The geometric concepts combined with the flow line tension are often applied. Through the techniques of symmetrical, overlapping, perspective, copy, and extended to demonstrate and complete the fine detailed hand-painted works.

Style: magnificently religious
meticulous fine brushwork fashion
Crop Circles Enlightenment

Colorist Jenny Wei from Taiwan
jenny Wei

Mr.END werkt voor culturele en creatieve media voor meer dan 18 jaar, voor Kaohsiung Countdown gebeurtenis, Lantaarn Festival, en andere vormen van tentoonstellingen en evenementen. Zijn kunstwerk over Kerstmis werd gekozen door CNN voor 2002 Top 10 Asia Christmas Decoration, en opgenomen in de lijst van 100 Taiwan succesvolste kunstenaars van “La Vie” magazine. Hij heeft ook deelgenomen aan een creatief muzikaal intermezzo  met muziek producenten uit Taiwan.

Hij heeft ontworpen “KEY VISION” voor de Taiwan ese overheid, voor een evenement en tentoonstelling, zijn kunst isook gepubliceerd op de cover van het Taiwanese Kaohsiung magazine. Hij werkte samen met de beste Hokkien Man Singer (Ric) en Beste Band (Monkey Pilot) van de Golden Melody Awards, ze pleiten voor crossover voor alle ideeën van kunst en muziek. Hij is ook de coördinator van marketing voor Fangliao-F3 Railway Art Village en Jiuru Street Art Factory.
Hij maakt gebruik van de elementen van Mandala als de creatieve insteek. Het vertegenwoordigt volledigheid, en kan gezien worden als een model voor de organisatorische structuur van het leven zelf. De geometrische concepten gecombineerd met stromende lijnen worden vaak toegepast. Door gebruik te maken van verschillende  technieken van de symmetrie, het overlappen, in perspectief plaatsen, kopiëren met elkaar te gebruiken, en het met de hand verder te verfijnen, onstaat zijn unieke werk

Stijl: Religieuze werken, zeer verfijnd penseelwerk, black & white, mandala’s

Let’s start with some pictures from the original book “Geometry Flow“, made for the Taiwan market, Special edition. 

Laten we beginnen met wat foto’s van het originele boek “Geometry Flow“, made for the Taiwan market, Special Edition.

IMG_9553 IMG_9787 IMG_9790 20151017_200641
Of course we show you the inside of the Global Doodle Gems “Geomettry Flow”

Natuurlijk laten we jullie ook de binnenkant zien van de GDG “Geometry Flow”

The Special Edition has a transparant paper inbetween, so you can make your own art from the drawing below, draw the part you like to draw!. In the GDG Book, there will also be a blanc paper in it, so you can draw your own MrEnd version

In de Special Edition zit een transparant vel, een soort vellum, tussen iedere plaat in om je eigen kunstwerk er op over te trekken, precies dat deel wat jou aanstaat. In de GDG versie zit er ook steeds een blanco vel papier tussen, om jou eigen MrEnd versie te tekenen.

IMG_9889 IMG_9898
MrEnd’s drawings become alive with colors!
IMG_9874 IMG_9876 IMG_9902 IMG_9909 IMG_9913
Isn’t it gorgeous to see what you can do with the blanco page, it will be a different drawing if you like. You can take parts of it, and draw further on in your own style.

Is het niet prachtig om te zien wat je kunt doen met de blanco pagina, het word gewoon een andere tekening als jij dat wil. Je kan delen overnemen en dan verder tekenen in jouw eigen stijl

IMG_9520 IMG_9544 IMG_9549
And there is more…
En er is nog meer…
IMG_0189 IMG_9946 IMG_9924
And more…. All for the first book…Oh did I tell you that the GDG “Geometry Flow”, had 3 books!!! The first is “The Voice of the Feminine Spirit”, the second “12 Signs of Horoscope” and the third book is “Good Fellows”

En nog meer…. allemaal voor het eerste boek… Oh, heb ik jullie al verteld dat de GDG “Geometry Flow” uitgave uit 3 boeken bestaat!!! Deel 1 “The Voice of the Feminine Sprit”, deel 2 is  “12 Signs of Horoscope” en het derde deel is “Good Fellows”
IMG_9931 IMG_9932
The 12 designs “The Voice of Feminine Spirit”
12074973_1011193402234461_3306848009001956449_n
The 12 designs of “Horoscope”
Mr End

I hope that you like this gorgeous book as much as I do. I am so proud to have the Special Edition from “Voice of the Feminine Spirit”‘, and maybe in future the other 2 too. Of course GDG “Geometry Flow”, will become in my collection!

Ik hoop dat ik jullie heb warm gemaakt voor dit boek. Ikzelf ben zo trots op mijn speciale editie van het eerste boek, ik hoop de andere 2 ook aan te kunnen schaffen. In ieder geval gaat de GDG “Geometry Flow” uitvoering aan mijn collectie worden toegevoegd.

我希望能有機會,星座和Goodfellows,限量購買。他們是一件神奇的事情。

Geometry Flow: Global Doodle Gems presents Geometry Flow by Mr. End
Coloring book by Mr. End, Global Doodle Gems presents Geometry Flow by Mr. End, a new concept of coloring with added tracing possibilities to expand your experience and offer you creative possibilities beyond just coloring….. this book is divided in 3 collections of 12 pieces first collection is Voice of the Feminine Spirit, the second collection is the 12 signs in the Horoscope and finally the Goodfellas collection… prepare yourself for an epic coloring journey into the universe of Geometry Flow …  Click on pic to shop now !

Page of Mr End “Geometry Flow”

Greetings from Johanna Ans,
Team Global Doodle Gems, MrEnd and Bryan Chai
Special Thanks to my friend Debbie Lay who helped MrEnd and me, to make this gorgeous blog!

GDG Flowercollection Volume 1, Inspiration blog

GDG Flowercollection Volume 1, Inspiration blog

Coverspread Flowers Volume 1

Artist list:
12140031_10153690738652744_4592094387632794588_o
A reminder, how does the book look inside…
Even ter herinnering, hoe zag het boek er ook weer uit…

I like to show you a lot of colored pieces, to give you some inspiration to color.
Ik wil jullie graag een hele boel mooie platen laten zien, ter inspiratie.

Artist & Colorist: Audrey Sagh              Artist & Colorist: Maud Feral
Audrey SaghMaud Feral MFC PeintureArtist & Colorist: Iben Lykke Højholdt 
Iben Lykke Højholdt
Artist & Colorist:
Lynne McGee        Artist & Colorist: Marieke Raterman
Lynne McGee by Lynne McGee Marieke by Marieke
Artist & Colorist:
Gloria Lenzen
Gloria Lenzen
Artist & Colorist: Pica Wu                    Artist & Colorist: Tammy
Pica-Pica Tammy by Tammy
Artist:
Peggy Sue Karunding
Colorist:
Manuella Verbeke
Peggy Sue Karunding-Manuella Verbeke
Artist:
Jane Levi                                         Artist: Maud Feral
Colorist:
Mog Art                                         Colorist: Yaya
Jane Levi colored by Mog Art Maud Feral-Yaya
Artist & Colorist:
Nicole Whelan
Nicole Whelan
Artist:
Yaya
Colorist:
MLou Pencils
Yaya by M Lou     Yaya by M Lou pencils
Artist:
Bev Choy
Colorist:
Michelle Brotherton
Bev Choy-Michelle Brotherton
Artist: Joseph Shivery
Colorist:
Danielle Benoit               Colorist: Elisabeth Delhaye
Joseph Shivery colored by Danielle Benoit Joseph Shivery colored by Ekisabeth Delhaye
Colorist: Laurence Roucou
Joseph Shivery-Laurence Roucou
I like to see how the same picture becomes so different because of the colorists, a good example for everybody, don’t be scared to color your own way!

Ik hou er van om te zien hoe een zelfde tekening er zo anders uit kan zien door het verschil van inkleuren, goed voorbeeld voor iedereen, ben niet bang om te kleuren zoals jij het leuk / mooi vind

Artist & Colorist: DomDomx
DomDomx

Global Doodle Gems Flower Collection Volume 1: “The Ultimate Coloring Book…an Epic Collection from Artists around the World! “
Global Doodle Gems Flower Collection coloring book offers you 60 designs to color from 15 artists. We have come together to create a one of a kind coloring experience! Having a wide variety of artists will allows us to accommodate more levels of color enthusiasts! Wishing you a colortastic journey … with our very first Volume of Flower Collection from “Global Doodle Gems”!   Click on pic to shop now !

I hope you enjoyed this inspiration, Colorfull greetings from Johanna Ans
Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze inspiratiebron, kleurrijke groeten van Johanna Ans

GDG “Cat Gems”, Johanna Ans, individuals, for sale!!!

GDG “Cat Gems”, Johanna Ans, individuals

How do I write a review about my own book? That’s the question…because books from others, I start to look inside, color some drawings, test paper and materials… but now, it is my own book…that I do not have in my hands…not yet
So I will tell you about the process of making this book. Start with a picture of the cover, colored by my friend Peggy Sue Karunding

Hoe schrijf ik nu een review over mijn eigen boek? Dat is een goeie vraag… want boeken van een ander, die heb ik in handen, kijk ik door, kies platen uit om in te kleuren, test papier met verschillende materialen… maar nu, nu is het mijn eigen boek… wat ik niet in handen heb… nog niet. Dus ik denk dat ik jullie maar ga vertellen over het proces van het maken van mijn boek! Beginnen maar eens met de cover, die zo prachtig is ingekleurd door mijn vriendin Peggy Sue Karunding…

Final coverspread

I became a member of the artist group of Global Doodle Gems about 4 months ago, it was very hot outside, and the first start I made to draw, was for the X-Mas books…it was not easy to do… so I started to draw my favorite animals…Cats, inspired by the 7 “monsters” I have around….. But there was something else with my first cat drawings, it was if I did not draw only by myself…. my parents and my son where with me from heaven….

Ik ben ongeveer een maand of 4 geleden toegetreden tot de Global Doodle Gems Artist Group, het was erg warm buiten, 37 graden, en de eerste opdracht die ik aannam, was tekenen voor kerst, dat viel nog niet mee! Dus begon ik met het tekenen van katten, geïnspireerd door de 7 “monsters” die hier rondlopen…. Maar daar was nog iets, bij de eerste tekeningen van mijn katten, had ik het gevoel dat ik niet alleen tekende… mijn ouders en mijn zoon waren erbij…als engelen…
love cats_wm
My first drawing after 30 years of not drawing! I was very surprised by myself…
This one will not be in GDG Cat Gems, but in GDG Volume 13, I signed up for that, before I started my own book.

Dit werd mijn eerste tekening na dat 30 jaar niet meer te hebben gedaan, niet gek dat ik verrast was toch? Deze komt niet in GDG Cat Gems, maar in GDG volume 13, daar had ik eerder voor ingetekend, voor ik aan mijn eigen boek begon.

Look how my book will become…. I am very proud of it.. I hope you like it too!

Kijk, zo gaat mijn boek eruit zien… ik ben er erg trots op… ik hoop dat jullie het ook mooi vinden!

It was a very emotional journey for me too, I made this book in the baddest time of my life, I lost myself, because of the damage in my head after a CVA in 2013, could not live with the new me I became, and there where some personal problems in my life, I had to deal with. But with the support of my best friend Annemieke, my kids who rather see me draw as color, my artist friends who I know from the colorgroups in the Netherlands, Maria our publisher, and not forget my team Dutchies and team Taiwan, who made my drawings alive with their gorgeous cclorings. Without them, it would be not as nice as it is!

Het was ook een emotionele reis voor mij, ik heb dit boek gemaakt in de slechtste periode van mijn leven, ik ben mezelf kwijtgeraakt, door een beschdiging in mijn hersenen na een CVA in 2013. Ik kon niet leven met de nieuwe “Ik” die ik was geworden. Dan nog wat heftige persoonlijke problemen, waar ik mee om moest leren gaan. Zonder de steun van mijn beste vriendin Annemieke, mijn kinderen, die me overigens liever zien tekenen dan kleuren, mijn collega artiesten die ik al kende van de Nederlandse kleurgroepen, Maria onze publisher en niet te vergeten mijn kleurteam Dutchies en Team Taiwan, die met veel plezier mijn tekeningen tot leven hebben gebracht met hun schitterende kleurtechnieken. Zonder hen, zou mijn boek niet zo mooi zijn geworden als dat het is! 

A video about the colorings from the Dutchies and Team Taiwan (all artists too), in a next blog I will show you all the Taiwan Colorings, one by one, with there names on it!

Een video impressie van al het ingekleurde werk, van het Nedrlandse en Taiwanese kleurteam (ook allemaal tekenaars!). In een volgend blog laat ik jullie alle tekeningen van Team Taiwan 1 voor 1 zien, met de juiste naam bij ieder plaat!

I am excited, proud, with my head in the clouds…. wait a couple of days, and my book will be in store! YIHAAAAAA!!!!

Ik ben nerveus, trots, met mijn hoofd in de wolken…. nog een paar dagen wachten, en mijn boek is in de winkel! YIHAAAAAAAA!

Cat Gems: Global Doodle Gems Presents Cat Gems by Johanna Ans
Coloring book for all Cat lovers, fun, quirky great for all levels, 42 designs and a surprise for the end ….The book “GDG Cat Gems” is an adult coloring book, but of course you can color with your kids too! Don’t let yourselves be held back by the detailed work, because you can color it anyway you want, it will be your art too! Have a lot of fun with all the materials you have, because there is no holding back, the book is single side printed! Prrrrr,…prrrr….prrrr…., mrauw, have furry fun coloring these furry friends!

Click on pic to shop now !

Johanna Ans, creator of GDG Cat Gems with special thanks to Maria

Mam, da nummer is vur jaw hè, da witte gu wel, ‘k kon ut nie loate… Hou van jullie pap, mam en Nicky

 

GDG Themebook “Flowers” Volume 1, inspirationblog

GDG Themebook “Flowers” Volume 1

Coverspread Flowers Volume 1
The first of the line of themebooks from Global Doodle Gems. This gorgeous book with 15 sets of 4 drawings from 15 different artists, is now for sale.
Let’us first take a look inside the book.

Het eerste themabook uit de lijn van Global Doodle Gems. Dit prachtige boek met 15 sets van 4 platen van 15 verschillende artiesten is nu te koop. Laten we eerst een kijkje nemen in het boek.

How did the frontcover become this nice cover. It is draw and colored by Peggy Sue Karunding from the Netherlands. She gives us a look to her work in progress shots. Thank you for that Peggy.

Hoe kwam deze mooie voorkant tot stand. De tekening is van de hand van Peggy Sue Karunding, evenals het inkleuren ervan. Zij laat ons een kijkje nemen naar de totstandkoming van dit mooie stukje werk. Dank daarvoor Peggy

12188727_10208105044163759_1453555973_n   12200489_10208105044883777_368554331_n
12188260_10208105058124108_72094929_n
Start to color, with pastel pencils.                       Gekleurd met pastelpotloden.
12180136_10208105058684122_1743311588_n 12207908_10208105059324138_1811664293_n
12202225_10208105059804150_1366803341_n  12200838_10208105060684172_796412999_n  12200609_10208105061284187_404259937_n
12200487_10208105066364314_1756906968_n
I want to show you some other colored work on this same piece with sunflowers, just to show you, that you don’t have to color always the way it is for real. It gives a totally different look to the same drawing! Dear to think of the colorbox!

Ik wil jullie ook ander ingekleurde zonnenbloemen laten zien, kijk hoe anders een plaat word, als je niet inkleurd volgens de realitatit. Het geeft een totaal andere uitstraling aan eenzelfde plaat. Durf ook eens out of the colorbox  te kleuren!

Colorist: Carla den Otter                       Colorist: Karin Speijer Kamp
bloemenpeggy Carla den Otter Peggy's zonnebloem Karin Speijer
Both ladies are from the Netherlands, great talented girls, who like to color for Peggy and others, to help drawings to get alive!

Beide dames zijn ook van Nedrland, getalenteerde meiden die graag voor Peggy inkleuren, en voor anderen om onze tekeningen tot leven te brengen!

Some other colored pieces, from the artists themselves which have a chapter in this book

Nog meer ingekleurde platen, maar dn van de artiesten zelf die een plekje hebben in dit boek.

Artist and colorist: DomDomx
DomDomx

Artist and colorist: Monnickenwerken / Marieke Raterman
MonnickenWerken- Marieke Raterman
Artist: Gloria Lenzen
Colorist: Angie Thompson
Gloria Lenzen-Angie Thompson

I hope you like this first impression of this GDG Flowers book. It’s for sale on different Amazons, Createspace and Bookdepository. I give you the button for Amazon.com

Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze eerste impressie van GDG Flowers Volume 1.

Global Doodle Gems Flower Collection Volume 1: “The Ultimate Coloring Book…an Epic Collection from Artists around the World! “
Global Doodle Gems Flower Collection coloring book offers you 60 designs to color from 15 artists. We have come together to create a one of a kind coloring experience! Having a wide variety of artists will allows us to accommodate more levels of color enthusiasts! Wishing you a colortastic journey … with our very first Volume of Flower Collection from “Global Doodle Gems”!   Click on pic to shop now !

Have a colorful day, like, share and take care

Johanna Ans and team Global Doodle Gems